'Je authentieke zelf zijn of worden, klinkt als waarheid maar voelt aan als moed.' - Eric Schneider

Perfectionisme ontstaat meestal in de kindertijd als een overlevingsmechanisme. Op een bepaald moment stelt een kind (meestal onbewust) vast dat het niet voldoet, niet oké is zoals het is. De natuurlijke zelfacceptatie en zelfliefde die er tot op dat moment is, wijzigt. Er ontstaat een soort van nieuwe identiteit, een nieuw kind. Dit 'nieuwe' kind gaat een manier van denken en gedrag ontwikkelen om aan de 'normen' van anderen te voldoen. Het wil absoluut liefde en aandacht krijgen en vooral bevestiging dat hetgeen het doet oké is. Er ontstaat een onbewust patroon dat gaat om 'moeten'.

 

Wat zijn de symptomen van het patroon?

o Teveel stress                            

o Zoeken naar erkenning

o De lat hoog leggen

o Laag zelfbeeld

o Conflicten vermijden

o Angsten

o Controlegedrag

o Uitstelgedrag

o Schuldgevoelens

o Teveel denken en piekeren

o Moeilijk kunnen kiezen

o Over eigen grenzen gaan

o Ontsnappings- of compensatiegedrag

 

Methode van aanpak

 1. Intakegesprek: Er wordt uitvoerig ingegaan op het ontstaan van het patroon in de kindertijd. Dit is de enige keer dat er naar het verleden wordt teruggegrepen. 
 2. De symptomen van het patroon:
  Deze worden in kaart gebracht aan de hand van een vragenlijst. 
 3. Werken  op het patroon: 
  Als perfectionismecoach kies ik ervoor het patroon te behandelen vanuit het onbewuste, omdat het van daaruit wordt aangestuurd.  Er wordt een nieuwe manier van denken, doen en voelen aangeleerd en eigen gemaakt. Deze zorgt ervoor dat 'moeten' vervangen wordt door 'mogen' of 'willen' en waarbij zelfliefde centraal staat. Belangrijk is dat het deel van het patroon niet verworpen wordt maar liefdevol omarmd, omdat het een belangrijk deel geworden is van de betreffende persoon. Door de twee delen te laten samenwerken, het deel dat nog geen patroon vertoonde (het deel van het vrije kind) en het deel dat het perfectionisme aanstuurt en de persoon in de wereld zet, gaat de persoon zich terug 'geheeld', 'authentiek' en 'in balans' voelen en een evenwichtig zelfbeeld ontwikkelen.

Vorming en coaching

 1. Een lezing over perfectionisme

Wat is perfectionisme? Hoe ontstaat dit? Wat zijn de kenmerken? Hoe ga je ermee om?
Deze interactieve lezing wordt ondersteund door een presentatie en duurt ongeveer 2u.

 1. Individuele coaching

In 5 tot 10 coachings word je individueel begeleid om van het perfectionistisch patroon 'bevrijd' te worden.

 1. Intake

    Dit gesprek gebeurt op basis van een vragenlijst waarbij de coachee zijn
    persoonlijk patroon in kaart brengt.

 1. Individuele coaching waarbij we op zoek gaan naar de delen die patronen
  aansturen. De coachee stelt een doel dat hij wil bereiken op het einde
  van het traject
 2. Bijsturingen zolang ze nodig zijn en het doel nog niet volledig bereikt wordt.
 3. Opvolgsessie na 3 maanden.