'De meeste mensen varen door het leven zoals tankers door de zee. Terwijl hooggevoelige mensen net zeilboten zijn. Tegenwind of een hoge golfslag, er hoeft maar iets te gebeuren of ze raken van hun koers af. Aan de andere kant zijn het levensgenieters die hun tocht als een spannende reis ervaren. Het varen is tot kunst verheven.' - Susan Marletta Hart

Hooggevoeligheid begint bij de meeste mensen met het gevoel 'anders te zijn dan anderen'. Waarin hooggevoelige mensen zich anders voelen is vaak moeilijk uit te drukken. Het begint meestal vanaf het eerste moment dat ze zich kunnen herinneren en ze zijn er zo mee verweven dat ze het gevoel 'anders te zijn dan anderen' niet goed kunnen benoemen. Het is een gevoel, een ervaring, een besef dat hen danig in de weg kan zitten en dat vaak (niet altijd) voor moeilijkheden en problemen zorgt.

Ieder mens zoekt voor zichzelf de balans tussen teveel of te weinig prikkels of uitdagingen. Voor een persoon met hoogsensitiviteit is dat op zich al een hele uitdaging.

 

In de praktijk

Als perfectionismecoach werk ik steeds met mensen die vinden dat ze niet oké zijn zoals ze zijn en dit vanaf hun kinderjaren. Een deel van die mensen is ook hoogsensitief. Ze hebben het gevoel niet puur, zuiver of liefdevol genoeg te zijn. Ze hebben wat ik zelf benoem als 'existentieel perfectionisme' en hebben dit van bij de geboorte. Dit wordt gekenmerkt door een latent onveilig gevoel.
Zelf heb ik me jaren een 'alien' gevoeld omdat ik zaken vaak anders aanvoelde dan anderen.

 

Doe de zelftest

De Hightly Sensitive Person Scale werd in 1994 ontwikkeld door Dr. Elaine Aron en Dr. Arthur Aron. Deze zelftest bestaat uit een vragenlijst met 27 eenvoudige vragen, waarbij een positief antwoord op 14 of meer vragen een indicatie is dat de respondent hoogsensitief is. De eenvoud van deze test zorgt ervoor dat vele mensen de betrouwbaarheid van de zelftest in vraag trekken. Het wetenschappelijk onderzoeken van Smolewska et al., met medewerking van 851 personen, wijst echter uit dat deze zelftest een geldige en zeer betrouwbare maatstaf voor het concept 'Hoogsensitiviteit' is.
Uit resultaten blijkt dat de zelftest niet enkel een ideaal instrument is bij het meten van hoogsensitiviteit, maar daarnaast ook een indicatie geeft naar mate van Gevoel voor Esthetiek, Prikkelgevoeligheid en Low Sensory Threshold.

https://www.hspvlaanderen.be/index.php?p=node0026